تعرفه ویرایش سایت

همیشه برای ویرایش قسمت های مختلف سایت تان نیازمند یکسری تعرفه یا پلن ها می باشید تا از نظر زمان و هزینه برای شما سودمند باشد. می توانید از پلن های متنوع ادیت سایت برای تغییرات مدنظرتان انتخاب و استفاده کنید.

آلبالو

شروع از250تومان

پرتقال

شروع از500تومان

بلوبری

شروع از750تومان

سیب

شروع از1.5میلیون تومان